Ajankohtaista

Sääntömääräinen kevätkokous

6. huhtikuuta 2018 kello 9.00

Tanssiklubi Dancing ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään tiistaina 24.4. klo 18:30 Dancingin salilla.

Yhdistyksen hallitus on asettanut tavoitteeksi tanssiseurojen yhdistämisen lahtelaisen Nick's Dance Sportin kanssa. Käytännössä tämä tavoite toteutetaan purkamalla Tanssiklubi Dancing ry ja siirtämällä varat ja omaisuus Nick's Dance Sportille. Tältä pohjalta muodostetaan sitten uusi yhdistys, jossa on valmiiksi molempien seurojen panos. Tähän lopputulokseen on tultu molemminpuolisten neuvottelujen jälkeen ja se on kaikkein suoraviivaisin tapa hoitaa yhdistyminen.

Alla kevätkokouksen esityslista. Poikkeavaa normaalista kevätkokouksesta siis kohta 7.

Tervetuloa!

Tanssiklubi Dancing ry johtokunta

 

ESITYSLISTA

1.KOKOUKSEN AVAUS

2. VALITAAN KOKOUKSELLE

 • puheenjohtaja
 • sihteeri
 • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • ääntenlaskijat

3. TODETAAN

 • läsnäolijat
 • äänioikeutetut jäsenet

4. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

5. ESITETÄÄN

 • vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus
 • tilintarkastajien antama lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6. PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ ASIANOMAISILLE.

7. PÄÄTETÄÄN YHDISTYKSEN PURKAMISESTA

 • Yhdistyksen varojen ja omaisuuden lahjoittaminen (pohjaesitys: lahjoitetaan Nick's Dance Sport ry:lle)
 • Valitaan pesänselvitysmiehet (pohjaesitys: nykyisen hallituksen jäsenet)
 • Pohjaesitys: Yhdistys puretaan 31.12.2018 mennessä
 • Tämä päätöksen läpimenoon tarvitaan 75% kannatus paikalla olevilta jäseniltä (Yhdistyksen säännöt 19§)

8. KÄSITELLÄÄN MUUT JOHTOKUNNAN ESITTÄMÄT TAI JÄSENTEN 11§ MUKAISESTI VIREILLE PANEMAT MUUT ASIAT.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN